Arduino razvojni sistem – programiranje u C jeziku
Skripta “Osnovni elementi mehatronskih sistema”
Skripta “Uvod u mehatroniku”
Mehatronika – osnovni pojmovi